Get Adobe Flash player
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ยินดีต้อนรับทุกท่าน /ขอเชิญร่วมพิธีฉลองศาลาและอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐาน ที่ศาลาพุทธสถานสานสัมพันธ์ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ สพป.สุรินทร์ เขต 2