::. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 .::

โรงเรียนบ้านปรีง ติดตั้งขยายเขตปรุบปรับซ่อมระบบไฟฟ้าแซม อาคารเรียนป.1ฉ

โรงเรียนบ้านปรีง ติดตั้งขยายเขตปรุบปรับซ่อมระบบไฟฟ้า อาคารเรียนป.1ฉ