::. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 .::

โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอท่าตูม ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอท่าตูม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน