::. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 .::

โรงเรียนบ้านนาอุดม (ตกลงราคา)

จัดซื้อจัดจ้าง  โดยวิธีตกลงราคา งบปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาไฟฟ้า   โรงเรียนบ้านนาอุดม  ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์