::. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 .::

ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองครก

โรงเรียนบ้านหนองครก  ประกาศตกลงราคาจ้าง ซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น