::. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 .::

โรงเรียนบ้านนาอุดม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านนาอุดม  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน