::. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 .::

สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดอบรม “ศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน”

 

 

 

 

 

       

 

       

 

                 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดอบรมโครงการ “ศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และครูในสังกัดกว่า 700 คน เข้ารับการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ  ร่วมพัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายณรงค์  กอสาลี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน และ รศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนา และปรัชญา  คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานโครงการปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน” และ หัวข้อ “การศึกษาในศตวรรษที่ 21 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กยุคใหม่” การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก เทศบาลท่าตูม และโรงเรียนเทศบาลท่าตูม และสมาคมครูและสมาคมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอท่าตูม ที่ดำเนินการจัดสถานที่ประชุมในครั้งนี้ นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนบ้านสำโรง โรงเรียนบ้านหนองอียอ อ.สนม,  โรงเรียนบ้านท่าศิลา, โรงเรียนบ้านลุงปุง, โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม), โรงเรียนบ้านโพนครก, โรงเรียนบ้านกระโพ จากอำเภอท่าตูม, โรงเรียนบ้านตึกชุม จากอำเภอชุมพลบุรี , โรงเรียนไตรคามวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองกา จากอำเภอรัตนบุรี นำผลงานการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย
นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2  ถ่ายภาพ /ข่าว
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea