::. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 .::

สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียน

 

   

   

              วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียน การสอนปฐมวัย "กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด และเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน การเขียน ด้วยสื่อเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการท่าตูม-ชุมพลบุรี อ.ท่าตูม สพป.สุรินทร์ เขต 2 โดย นายทวีศักดิ์ อิฐรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม