Get Adobe Flash player

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

Home ศูนย์รวมข่าวจากโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ สุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการขยายผลโครงการแนวทางการจัดเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

สุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการขยายผลโครงการแนวทางการจัดเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

1

>> สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการจัดฝึกอบรมขยายผลโครงการแนวทางการจัดเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ระหว่าง วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุม สพป.สุรินทร์ เขต 2 โดย นายสมานมิตร จิตหนักแน่น รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เนื่องจาก ข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียน มีอัตราภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์สูง สะท้อนถึงปัญหาสุขภาพโภชนาการของเด็กยังคงมีอยู่ ดังนั้น สพฐ.จึงจัดให้มีโครงการอาหารกลางวันขึ้นตั้งแต่ ปี 2543 เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยลดภาวะโภชนาการดังกล่าว และจัดฝึกอบรมโครงการแนวทางการจัดเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียนโดยใช้ โปรแกรม INMU - School Lunch ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และเพื่อเป็นการขยายผล สพป.สุรินทร์ เขต 2 จึงดำเนินการจัดฝึกอบรมขึ้น เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร ให้สามารถใช้โปรแกรม Thai School Lunch เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา   ....// นาถญาณี คำสัตย์  และทีมงานประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพ/ข่าว

2 3 4
5 6 7