Get Adobe Flash player
Home

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

1

> นายกิตติภัทท์  ไกรเพชร รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 รก.ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะ  ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 259 ซึ่ง จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน กำหนดจัดงานระหว่างวันที่  7-9 ธันวาคม 2559  ภายใต้แนวคิด  “ออนซอนงานศิลป์ถิ่นอีสาน หนองคายบึงกาฬ สู่มาตรฐานงานอาชีพ”  ปีนี้มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญ 3 ระดับ คือ การจัดการศึกษาปฐมวัย,  การจัดการศึกษาประถมศึกษา และการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ในการเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก  ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  รอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  และนายอัมพร  พินะสา  ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เป็นเวทีให้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างอิสระ และสร้างสรรค์  รวมทั้งใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสู่สายตาสาธารณชน   มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จาก 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  76 เขตพื้นที่การศึกษา

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 และทีมงานประชาสัมพันธ์ ข่าว /ถ่ายภาพ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea,

2 3
4 5
6 9
8 7