Get Adobe Flash player
Home

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

1

> 13 ธันวาคม 2559  สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง และพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา  ปีงบประมาณ 2560  สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2559  มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น  52 คน ในการสอบครั้งนี้ นายกิตติภัทท์  ไกรเพชร รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในการดำเนินการสอบ และได้รับความร่วมมือจาก นายณรงค์  กอสาลี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย ประธานเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2  สนามสอบข้อเขียน ที่ ห้องประชุมเมืองแก้ว การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 และทีมงานประชาสัมพันธ์ ข่าว /ถ่ายภาพ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea, http://www1.obec.go.th:8081/news/76630

2 3
4 5
6 7