Get Adobe Flash player
Home ประกาศราคากลาง ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมบ้านพักครู ร.ร.บ้านนานวน อ.สนม จ.สุรินทร์

ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมบ้านพักครู ร.ร.บ้านนานวน อ.สนม จ.สุรินทร์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

Attachments:
Download this file (ปร.4.pdf)ปร.4.pdf[ ]70 Kb
Download this file (ปร5-1.pdf)ปร5-1.pdf[ ]309 Kb
Download this file (ปร6-1.pdf)ปร6-1.pdf[ ]300 Kb