Get Adobe Flash player
Home จัดซื้อ/จ้าง รร. ประกาศเปิดเผยราคากลาง การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร อำเภอชุมพลบุรี

ประกาศเปิดเผยราคากลาง การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร อำเภอชุมพลบุรี

ประกาศเปิดเผยราคากลาง การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร อำเภอชุมพลบุรี

Attachments:
Download this file (ปปช.01 ทิพย์เนตร.pdf)ปปช.01 ทิพย์เนตร.pdf[ ]42 Kb
Download this file (ปร4.pdf)ปร4.pdf[ ]319 Kb
Download this file (ปร5.pdf)ปร5.pdf[ ]330 Kb
Download this file (ปร6.pdf)ปร6.pdf[ ]311 Kb