Get Adobe Flash player
Home รวมเผยแพร่งานวิชาการ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.๓ นายบุญเทอด หงษ์โสดา

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.๓ นายบุญเทอด หงษ์โสดา

boonterd img

Attachments:
Download this file (ครูบุญเทอด โรงเรียนบ้านปอหมัน.pdf)บทคัดย่อ[ ]94 Kb

Last Updated (Wednesday, 25 March 2015 14:31)