Get Adobe Flash player
Home รวมเผยแพร่งานวิชาการ รายงานการพัฒนาทักษะการแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองหิน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ นางเบญจพร ศรีใหญ่

รายงานการพัฒนาทักษะการแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองหิน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ นางเบญจพร ศรีใหญ่

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (intro_benchaporn.pdf)รายละเอียด[ ]79 Kb

Last Updated (Thursday, 30 April 2015 13:31)