Get Adobe Flash player
Home ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนแบบ ส.505 (พิเศษ) โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) ตำบล รัตนบุรี อ

ประกาศราคากลาง เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนแบบ ส.505 (พิเศษ) โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) ตำบล รัตนบุรี อ

ราคากลาง  เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนแบบ ส.505 (พิเศษ) โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) ตำบล รัตนบุรี  อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

Attachments:
Download this file (ราคากลาง.pdf)ราคากลาง[ราคากลาง เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนแบบ ส.505 (พิเศษ) โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) ตำบล รัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ]1150 Kb

Last Updated (Monday, 02 November 2015 10:02)