Get Adobe Flash player
Home ประกาศราคากลาง ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านลำเพิญ

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านลำเพิญ

ประกาศราคากลางงานจ้างปถพื้นกระเบื้อง อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 โีรงเรียนบ้านลำเพิญ ตำบลกุดขาคีม  อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

Attachments:
Download this file (lumpern.pdf)ราคากลาง[ ]1636 Kb