Get Adobe Flash player
Home ประกาศราคากลาง ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/29 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/29 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/29 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี  อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์  32130 

Attachments:
Download this file (ปปช07.pdf)ปปช07.pdf[ ]29 Kb
Download this file (ปร4.pdf)ปร4.pdf[ ]33 Kb
Download this file (ปร5ก.pdf)ปร5ก.pdf[ ]95 Kb
Download this file (ปร6.pdf)ปร6.pdf[ ]75 Kb

Last Updated (Monday, 30 November 2015 07:51)