Get Adobe Flash player
Home ประกาศราคากลาง ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 โรงเรียนบ้านหนองตาด ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 โรงเรียนบ้านหนองตาด ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  โรงเรียนบ้านหนองตาด ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม

Attachments:
Download this file (ตาราง ปปช.pdf)ตาราง ปปช.pdf[ ]82 Kb
Download this file (ปร4.pdf)ปร4.pdf[ ]325 Kb
Download this file (ปร4ข.pdf)ปร4ข.pdf[ ]112 Kb
Download this file (ปร5.pdf)ปร5.pdf[ ]103 Kb
Download this file (ปร5ข.pdf)ปร5ข.pdf[ ]94 Kb