Get Adobe Flash player
Home รวมเผยแพร่งานวิชาการ รายงานการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Oneself and Others กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนผาแดงวิทยา นางพนมพร บำรุงนาม

รายงานการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Oneself and Others กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนผาแดงวิทยา นางพนมพร บำรุงนาม

ชื่อเรื่อง            รายงานการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

เรื่อง  Oneself  and  Others  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนผาแดงวิทยา 

ผู้วิจัย             นางพนมพร  บำรุงนาม                                                                   

ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนผาแดงวิทยา

ปีการศึกษา     2557

Attachments:
Download this file (intro_panomp.pdf)บทคัดย่อ[ ]121 Kb

Last Updated (Thursday, 24 December 2015 09:16)