Get Adobe Flash player
Home รวมเผยแพร่งานวิชาการ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด สุขภาพดี ชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางอรทัย เจริญราช

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด สุขภาพดี ชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางอรทัย เจริญราช

ชื่อเรื่อง                   การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด สุขภาพดี ชีวีมีสุข

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย                  นางอรทัย  เจริญราช

ตำแหน่ง                 ครู

วิทยฐานะ                ครูชำนาญการ

สังกัด                     โรงเรียนบ้านเซียงซิน – โนนดู่ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ปีที่วิจัย                   2557

Attachments:
Download this file (intro112233.pdf)บทคัดย่อ[ ]78 Kb

Last Updated (Wednesday, 30 December 2015 11:10)