Get Adobe Flash player
Home ศูนย์รวมข่าวจากโรงเรียน ข่าวประกาศจากโรงเรียน ประกาศโรงเรียนบ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร"

ประกาศโรงเรียนบ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร"

ผลการเลือกสรรและเพื่อสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรหาและเพื่อสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักราชการทั่วไป สาขาเอกภาษาไทย