Get Adobe Flash player
Home ศูนย์รวมข่าวจากโรงเรียน ข่าวประกาศจากโรงเรียน ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ผลการสอบตลุงโนนกอก.pdf)รายละเอียด[ ]639 Kb

Last Updated (Friday, 29 January 2016 11:13)