Get Adobe Flash player
Home ประกาศราคากลาง สุรินทร์ เขต 2 จัดทำโครงการพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษา

สุรินทร์ เขต 2 จัดทำโครงการพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษา

1

> 26 สิงหาคม 2559 นายณรงค์  กอสาลี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูสุขศึกษาและ พลศึกษา  ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาได้รู้และเข้าใจวิธีเสริมสร้างทักษะชีวิตให้ผู้เรียน และสามารถออกแบบแผนการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ป้องกันปัญหายาเสพติด  ท้องไม่พร้อม ปัญหาความรุนแรง การติดเกมและสื่อออนไลน์  กลุ่มเป้าหมาย คือครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 44 โรงเรียน จำนวน 101 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 และครูผู้มีประสบการณ์ ได้แก่ นายวรรณกิจ  ศรีโพนทอง ครูโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี และ นายกิมเฮียง  ร่วมพัฒนา  ครูโรงเรียนเมืองลิงวิทยา สพม.เขต 33

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2  ถ่ายภาพ /ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea  

2 3
4 5
6 IMG 6724 Small