Get Adobe Flash player
Home ประกาศราคากลาง ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย รร.บ้านท่าศิลา

ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย รร.บ้านท่าศิลา

ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย โรงเรียนบ้านท่าศิลา

Attachments:
Download this file (ปปช 01.pdf)ปปช 01.pdf[ ]27 Kb
Download this file (ปร4.pdf)ปร4.pdf[ ]41 Kb
Download this file (ปร5.pdf)ปร5.pdf[ ]47 Kb
Download this file (ปร6.pdf)ปร6.pdf[ ]46 Kb