Get Adobe Flash player
Home ประกาศราคากลาง สุรินทร์ เขต 2 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง

สุรินทร์ เขต 2 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง

1

> 29 ก.ย.59 เวลา 09.09 น. นายกิตติภัทท์  ไกรเพชร รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง ของ สพป.สุรินทร์ เขต 2 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาสมรรถนะและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว  และในการนี้  นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้พบปะลูกจ้างชั่วคราว เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและแนวทางการดำเนินการตามแผนอัตรากำลังของ สำนักงานเขตฯ ด้วย

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2  ถ่ายภาพ /ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea  

2 3
4 IMG 8379 Medium Small
IMG 8380 Medium Small IMG 8434 Medium Small