Get Adobe Flash player
Home ประกาศราคากลาง สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณ

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณ

1

> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้จัดงาน  “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย สพป.สุรินทร์ เขต 2”  เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี  2559  จำนวน  115 คน  ณ โรงแรมทองธารินทร์  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559  โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี  นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน  วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา เป็นระยะเวลายาวนานในการรับราชการด้วยจิตวิญญาณของคำว่า “ครู”

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2  ถ่ายภาพ /ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea  

IMG 7924 Small IMG 7945 Small
IMG 7962 Small IMG 7964 Small
IMG 7965 Small IMG 7979 Small
IMG 8011 Small IMG 8074 Small
IMG 8156 Small IMG 8214 Small
IMG 8223 Small IMG 8256 Small
IMG 8260 Small IMG 8296 Small
IMG 8320 Small IMG 8336 Small