Get Adobe Flash player
Home ประกาศราคากลาง ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านยางกระจับ

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านยางกระจับ

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านยางกระจับ

Attachments:
Download this file (ปปช.01.pdf)ปปช.01.pdf[ ]79 Kb
Download this file (ปร.5ข.pdf)ปร.5ข.pdf[ ]100 Kb
Download this file (ปร.6.pdf)ปร.6.pdf[ ]89 Kb
Download this file (ปร4ก.pdf)ปร4ก.pdf[ ]254 Kb
Download this file (ปร4ข.pdf)ปร4ข.pdf[ ]81 Kb
Download this file (ปร5ก.pdf)ปร5ก.pdf[ ]345 Kb