Get Adobe Flash player
Home

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วม “รวมพลังแห่งความภักดี”

IMG 0140 Medium Small

> สพป.สุรินทร์ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559

               เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.50 น. นายกิตติภัทท์  ไกรเพชร และ นายณรงค์  กอสาลี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันกับส่วนกลาง โดยการร้องเพลงชาติ  กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  สงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที จากนั้น ร่วมกันถ่ายภาพและปลูกต้นราชพฤกษ์ ในบริเวณหน้าห้องประชุมเมืองแก้ว  การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ในการนี้  โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด ก็ได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมพลังแห่งความสามัคคี พร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันด้วย

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2  ภาพ /ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea 

IMG 0144 Medium Small Small IMG 0174 Medium Small Small
IMG 0201 Medium Small Small IMG 0212 Medium Small Small
IMG 0217 Medium Small Small IMG 0229 Medium Small Small