Get Adobe Flash player
Home ประกาศราคากลาง ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมบ้านพักครู ร.ร.บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"

ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมบ้านพักครู ร.ร.บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"

ปรกาศราคาเปิดเผยราคากลาง

Attachments:
Download this file (16- ปร 4-6.pdf)16- ปร 4-6.pdf[ ]57 Kb
Download this file (ปปช.pdf)ปปช.pdf[ ]39 Kb
Download this file (ปร 5.pdf)ปร 5.pdf[ ]48 Kb
Download this file (ปร.6.pdf)ปร.6.pdf[ ]48 Kb