Get Adobe Flash player
Home จัดซื้อ/จ้าง รร. ประกาศเปิดเผยราคากลาง การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่

ประกาศเปิดเผยราคากลาง การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่

ประกาศเปิดเผยราคากลาง การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่

Attachments:
Download this file (ปปช01.pdf)ปปช01[ ]41 Kb
Download this file (ปร4-1.xlsx.pdf)ปร4-1[ ]56 Kb
Download this file (ปร4-2.xlsx.pdf)ปร4-2[ ]53 Kb
Download this file (ปร4-3.xlsx.pdf)ปร4-3[ ]53 Kb
Download this file (ปร4.xlsx.pdf)ปร4[ ]54 Kb
Download this file (ปร5.xlsx.pdf)ปร5[ ]51 Kb
Download this file (ประมาณการบ้านพักครู ปร456.pdf)ปร6[ ]47 Kb