Get Adobe Flash player
Home ประกาศราคากลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Author Hits
141 สุรินทร์ เขต 2 เตรียมความพร้อมครูสู่ประชาคมอาเซียน Thursday, 15 May 2014 Pr. นาถญาณี คำสัตย์ 563
142 สุรินทร์ เขต 2 พัฒนาข้าราชการหลักสูตรเสริมสร้างและการป้องกันด้านวินัย Wednesday, 14 May 2014 Pr. นาถญาณี คำสัตย์ 718
143 สุรินทร์ เขต 2 อบรมนักเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ Saturday, 10 May 2014 Pr. นาถญาณี คำสัตย์ 501
144 สพป.สุรินทร์ เขต 2 พัฒนาข้าราชการในสังกัด ต่อเนื่อง Monday, 05 May 2014 Pr. นาถญาณี คำสัตย์ 573
145 สุรินทร์ เขต 2 พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง Tuesday, 29 April 2014 Pr. นาถญาณี คำสัตย์ 578
146 สุรินทร์ เขต 2 ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา Thursday, 24 April 2014 Pr. นาถญาณี คำสัตย์ 571
147 สุรินทร์ เขต 2 จัดเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา Wednesday, 23 April 2014 Pr. นาถญาณี คำสัตย์ 609
148 สุรินทร์ เขต 2 จัดกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Friday, 11 April 2014 Pr. นาถญาณี คำสัตย์ 488
149 สุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย Wednesday, 09 April 2014 Pr. นาถญาณี คำสัตย์ 542
150 สุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Friday, 04 April 2014 Pr. นาถญาณี คำสัตย์ 541
151 สุรินทร์ เขต 2 จัดเตรียมแกนนำพร้อมรับการอบรม Wednesday, 02 April 2014 Pr. นาถญาณี คำสัตย์ 474
152 ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข (Dhamma OD happy life) Monday, 31 March 2014 Pr. นาถญาณี คำสัตย์ 649
153 โรงเรียนสุจริต Thursday, 27 March 2014 Pr. นาถญาณี คำสัตย์ 539
154 สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดฯ Wednesday, 26 March 2014 Pr. นาถญาณี คำสัตย์ 496
155 คุณธรรมนำชีวิต (การทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2557) Tuesday, 25 March 2014 Pr. นาถญาณี คำสัตย์ 453
156 สุรินทร์ เขต 2 จัดทำโครงการอาเซียนสัญจร Friday, 21 March 2014 Pr. นาถญาณี คำสัตย์ 484
157 ร่วมแรงแข็งขัน Wednesday, 19 March 2014 Pr. นาถญาณี คำสัตย์ 403
158 ร่วมฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน Wednesday, 19 March 2014 Pr. นาถญาณี คำสัตย์ 467
159 สุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน Tuesday, 18 March 2014 Pr. นาถญาณี คำสัตย์ 421
160 โรงเรียนสัมพันธ์ เครือข่าย ชุมพลบุรี 2 ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557 Wednesday, 05 March 2014 Pr. นาถญาณี คำสัตย์ 636
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 11