Get Adobe Flash player
Home จัดซื้อ/จ้าง รร.

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนในสังกัด

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
71 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักกครูโรงเรียนบ้านท่าศิลา โรงเรียนบ้านท่าศิลา 32
72 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานปรัับปรุงซ่อมแซมบ้านพักกครูโรงเรียนบ้านโพนครก โรงเรียนบ้านโพนครก 39
73 โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านหัวงัว 30
74 ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านโสมน โรงเรียนบ้านโสมน 35
75 ซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านแก "แกศึกษาวิทยา" โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 39
76 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 55
77 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านโนนจาน โรงเรียนบ้านโนนจาน 36
78 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านกาพระ โรงเรียนบ้านกาพระ 33
79 ส่งเสริมสนับสนับสนุนสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านสำโรง โนนนาราย โรงเรียนบ้านสำโรง 31
80 โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศ฿กษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม แก้ไขล่าสุด โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 58
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 27