Get Adobe Flash player
Home จัดซื้อ/จ้าง รร.

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนในสังกัด

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
91 ประกาศราคากลางโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสูง โรงเรียนบ้านโคกสูง 41
92 ประกาศราคากลาง โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาทิตย์ โรงเรียนบ้านตาทิตย์ 48
93 ประกาศราคากลาง โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 33
94 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.104/2526 โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอโนนนารายณ์ โรงเรียนบ้านสำโรง 47
95 ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาสู่สังคมการเรียนรู้ โรงบ้านสำโรง อ.โนนนารายณ์ โรงเรียนบ้านสำโรง 51
96 ประกาศราคากลางวัสดุอุปกรณ์การศึกษา โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสำโรง 56
97 ประกาศราคากลาง โรงเรียนปทุมมาศวิทยา ประกาศราคากลาง โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 51
98 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ตึกชุม โรงเรียนบ้านตึกชุม 67
99 เปิดเผยราคากลางวัสดุตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 54
100 เปิดเผยราคากลางโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านโนนจาน โรงเรียนบ้านโนนจาน 40
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 27